MENÜ
Your Cart

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) idymanaturel.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Emirbeyazıt Mah. Hasan Ercan Cad. Yaprak No:11, İç Kapı No:3  Menteşe, MUĞLA adresinde mukim YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.

b) idymanaturel.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

Sözleşmenin Konusu


İşbu Sözleşme’nin konusu YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ nin sahip olduğu internet sitesi www.idymanaturel.com ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, idymanaturel.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' Nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.2. Üye, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3.3. Üye www.idymanaturel.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


3.4. Üye, www.idymanaturel.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.5. www.idymanaturel.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.6. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.idymanaturel.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından muaf tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.9. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.10. www.idymanaturel.com internet sitesi yazılım ve tasarımı YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


3.11. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından www.idymanaturel.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.12. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ., üyenin www.idymanaturel.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.13. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ve DOL iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.


3.14. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.’ ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. ve YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


3.15. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.16. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.17. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.18. Taraflar, YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.' ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


3.19. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ., iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Üye giriş sayfasından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.


3.20. Sözleşmenin feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. YTO TURİZM İNŞ. DEKORASYON İTH. İHR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


4. İhtilafların halli işbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


5. Yürürlük üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.